info@kagolug.org から返信させていただきます.
Key fingerprint = 6D8E 35DC 27BF 4F2A 3559  AD50 F5E2 60DA 6E94 C60D